Introductie


photos/AMC illustrations (700x450).jpg
Integrated view on control

 AMICO SERVICES
“Transparantie vanuit een integraal gezichtspunt”

Als integrale managementbenadering zet Asset Management Control het asset centraal i.p.v. de organisatie. Ook de informatiehuishouding is daarom opgebouwd rondom de assets, die als technische systemen worden gezien. Doel van deze systeeminformatie is voortdurende transparantie te verschaffen over drie elementaire aspecten:

  • geleverde (technische) prestaties; 
  • geleverde functionele prestaties versus de operationele eisen;
  • kosten (mensen, middelen, materieel).

AMICO staat voor Asset Management Information & Communication. Hiervoor is een platform van applicaties ontwikkeld welke de relevante informatie over assets integreert en daarmee effectieve communicatie tussen eigenaar, gebruiker en onderhouder ondersteunt.

Informatie vormt de back bone van Asset Management Control. Binnen het AMC Centre zijn verschillende applicaties ontwikkeld, die de uitvoerings- analyse- en beslissingsprocessen kunnen ondersteunen. Deze applicaties kunnen zowel stand alone, op bedrijfsnetwerk als web based, worden aangeboden.

AMICO Services biedt diverse tools aan op de gebieden; Asset Control, Process Control en Business Support.

Daarnaast biedt AMICO Services biedt de volgende webservices:

  • hosting – het beschikbaar stellen van servers en andere webfaciliteiten;
  • beheer - het waarborgen van een maximale beschikbaarheid van de applicatie; 
  • maatwerk – het aanpassen en inrichten van de portals en web-applicaties.
AMC Bilingual Web Solution, Version 1.13 (October 15th, 2008)
AMC Centre